May 222012
 

13. You might notice how good _____ feels, when you _____

_____ yaptığında _____ ne kadar güzel şeyler hissettiğini farkedebilirsin.

You might notice how good you feel when you realize what hypnosis can do for you.

 • You might begin to notice, now, how good it feels when you sign the check for your introductory hypnosis session.
 • You might notice how good your eyes feel when close your eyes and relax.
 • Gözlerini kapatıp gevşediğinde, gözlerinin ne kadar güzel şeyler hissettiğini farkedebilirsin.
 • Depreme dayanıklı bir eve taşındığında, yüreğinin ne kadar ferahladığını farkedebilirsin.
 • Bu işi tamamladığında, kendini bir kuş gibi özgür hissedebilirsin.
 • Yeni kitabın yayınlandığında, kendini yeniden doğmuş gibi hissedebilirsin.

 

Nis 292012
 

12. I don’t know if ________________.

Acaba ________________, bilmiyorum.

 • I don’t know if you will like this training more than any other training more than you have ever experienced.
 • I don’t know if your enjoyment will make certain things better than others.
 • I don’t know if this experience is life changing.
 • I don’t know if the language patterns will be more enjoyable than anything else .
 • I don’t know if the most important decisions you ever make will be experiencing hypnosis. Don’t ask me! I don’t know!
 • Acaba bu deneyimler, hayatını da değiştirecek mi, bilmiyorum.
 • Acaba bu çalışmaları iş hayatına da yansıtabilecek misin, bilmiyorum.
 • Acaba bu satışı bir hafta içinde gerçekleştirebilecek misin, bilmiyorum.
 • Acaba yeni işin, hedeflerine ulaşmanı kolaylaştıracak mı, bilmiyorum.
 • Acaba mezun olduğunda hemen iş hayatına atılmak isteyecek misin, bilmiyorum.
 • Acaba bu sınavı kazandığında senin için herşey çözülmüş olacak mı, bilmiyorum.

 

Nis 162012
 

11. You can ____________________, can you not?
…. yapabilirsin, değil mi?
 
Can you not is such a powerful way to conclude a statement. A less threatening statement turns into a question and it’s confusing to even try to disagree with the statement/question.
 

 • You can understand my point, can you not?
 • You can find lots of reasons for experiencing hypnosis, can you not?
 • You can realize how free you will be when you are totally rid of the smoking habit, can you not?
 • All these things you can do, can you not?

 
değil mi?” ile bir soru haline dönüşen cümle, bir yandan kafa karıştırırken, bir yandan da olası direncin etkisizleşmesine neden olur.
 

 • Vurguladığım noktayı anlıyorsun değil mi?
 • Bunların hepsini yapabilirsin, değil mi?
 • İstersen, hızlı okumayı kolayca öğrenebilirsin, değil mi?
 • Çevrenle iyi geçinmenin önemini farkedebiliyorsun, değil mi?
 • Başkalarını değil, sadece kendini değiştirebileceğinin farkındasın, değil mi?
 • Derslerine gereken önemi verirsen, bu yıl mezun olabilirsin, değil mi?

 

Nis 052012
 

You can ……., because……
….. yapabilirsin , çünkü …..

Here’s that because word showing up again. Use it and discover how powerful it is, because it allows you to say anything you want after it.

 • You must believe it works, because it is such a nice way to keep talking and keep the suggestions coming.
 • It can even be used in everyday conversations, because people love having reasons for things.
 • You can experience hypnosis, now, Stanley, because being the very best you can be is important, isn’t it?

Burada da yine çünkü sözcüğü yer alıyor. Bu sözcük, ilk başta ne söylenmiş olursa olsun, istediğiniz şeyi dile getirebilmenize olanak sağlar.

 • Bunun çalıştığına inanabilirsin, çünkü, bu konuşmayı sürdürmenin ve yeni öneriler getirmenin güzel bir yoludur.
 • Bu kalıbı günlük konuşmalar sırasında da kullanabilirsin, çünkü insanlar nedenleri bilmekten hoşlanırlar.
Mar 192012
 

9. One could …., because ….
Bazıları …. , çünkü ……

The magic word is because. Because lends emotional credibility to whatever goes before it.

 • Once could use the word “because” after important suggestions, because you enjoy trying new things.
 • One could allow learning to go to a very deep place, because you are not completely aware of how important it is yet.
 • One could experience hypnosis because being smoke free was important to that person and they were aware of that.
 • One could possess a desire to be self-assured, because one understands the importance in dealing with others.

Bu kalıpta asıl önemli olan çünkü sözcüğünün kullanılmasıdır. Bu sözcük, bağlantılı olduğu cümleciğin geçerliliğine destek olur.

 • Bazıları önemli önermelerden sonra “çünkü” sözcüğünü kullanabilir, çünkü sen yeni şeyler denemekten hoşlanıyorsun.
 • Bazıları çok derinlere inilmesine izin vermeyi öğrenebilir, çünkü bunun ne kadar önemli olduğunun henüz tam farkında değilsindir.
 • Bazıları hipnozu deneyebilir, çünkü sigarayı bırakmak bu kişiler için çok önemlidir ve bunun farkındadırlar.
 • Bazıları yaptıklarının onaylanmasını arzu eder, çünkü başkalarıyla ilişkinin ne kadar önemli olduğunu bilirler.
Mar 142012
 

8. İsmi vurgulayarak gizli komut verme

A person might, “name”, ………………
Bazıları, “isim”, ……………….

You can embed a personal command by saying the person’s name near the second half of the sentence.

 • A person might, Sarah, realize how valuable it would be to experience hypnosis for yourself and take the lessons from that situation.
 • A person might, Allen, find a good reason that would hypnosis would be compelling.

Kişinin kendi ismi, onun için çok değerlidir. Bu nedenle, ona hitap ederken ismini kullanmak, kendisine yöneltilen bir şeyler söylemekte olduğunuz için dikkatini daha fazla çekecektir. İsmin peşinden söylenecek sözler, doğrudan o kişinin bilinçaltına ulaşacaktır.

 • Bazıları, Ayşe, hipnoz deneyiminden dersler çıkarmanın ne kadar değerli olduğunu farkedebilir.
 • Bazıları, Ali, hipnozun etkili olmasını sağlayacak nedenleri kolayca bulabilir.
 • Bazıları, Nedim, başarılı olmak için düzenli çalışmak gerektiğini zaten biliyor olabilir.
 • Bazıları, oğlum, bilginin paylaşıldıkça büyüdüğünü kolayca kavrayabilir.
Mar 052012
 

7. Duyguyu farkettirme

 • You might notice the feelings … as you …
 • … yaparken … duygularının farkına varabilirsin.
 • You might notice the feelings an experience would have as your contemplate the rewards of being stress free.
 • You might notice the feelings of satisfaction as you offer an additional opportunity to make an indirect suggestion.
 • You might notice the feelings of happiness, which will have you contemplating how your ideal weight makes you feel good.
 • İdeal kilona ulaştığın zaman yaşadığın mutluluk duygusunun sana ne kadar iyi geleceğini fark edebilirsin.
 • Duygularını dışa vurduğunda bir ferahlama duygusu yaşadığının farkına varabilirsin.
 • Yapman gerekenleri ertelemekten vazgeçtiğinde, içindeki başarma duygusunun giderek güçlendiğini fark edebilirsin.

 

Şub 272012
 

6 – İsim ekleyerek örtülü komutu güçlendirme

 • One can, <person’s name>, ___________
 • … birisi, <isim>, …… ebilir.
 • You will make it much more powerful by adding the person’s name at the beginning of the embedded command.
 • One can, Bill, feel good about having hypnosis provide help to you.
 • One can, Barbara, experience the thrill of reaching your ideal size. Who can?
 • ….One can. It’s not you we’re discussing, Frank and Ernest.
 • İdeal kilosuna ulaşan birisi, Zeynep, hem sağlığına, hem de büyük bir özgüvene sahip olabilir.
 • Dil kalıplarını iyi kullanan birisi, Hasan, çok iyi bir satış temsilcisi olabilir.

Dil kalıpları uygulamalarında, isim kullanımı önemli bir araçtır. Karşımızdakine ismiyle hitap etmek, ona değer verdiğimizi gösterir.